POLITYKA PRYWATNOSCI

Michelin szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe koncernu.

 

Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Michelin odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

 

Każda strona internetowa Michelin służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę. Jeżeli na danej stronie internetowej Michelin pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

 

Dane osobowe

 

Co do zasady większość stron internetowych Michelin nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Michelin będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

 

Zbieranie danych osobowych

 

Michelin będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Michelin nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Zbierając dane osobowe, Michelin informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

 

Michelin zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Michelin podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Michelin wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Michelin może wykorzystywać dane osobowe do:

  • Poinformowania Państwa o produktach i usługach;
  • Przeprowadzania i śledzenia historii Państwa transakcji;
  • Umożliwienia Państwu brania udziału w interaktywnych aspektach stron Michelin oraz
  • Do komunikowania się, rozwijania i handlu z Państwem.

Michelin zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

Michelin może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Michelin nie będzie sprzedawał ani wypożyczał Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Michelin.

 

Okres przechowywania

 

Michelin nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

 

Możecie Państwa zwrócić się do Michelin z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Michelin, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Michelin zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie webmastera danej strony internetowej i/lub dyrektora ds. poufności (Privacy Officer).

 

Bezpieczeństwo danych

 

Michelin podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Gromadzenie koordynat kont bankowych na stronach handlowych Michelin będzie przeprowadzane w ramach obowiązujących i zgodnych z prawem procedur bezpieczeństwa płatności. Niniejsze środki mogą obejmować szyfrowanie poufnych danych (których celem jest uczynienie danych nieczytelnymi dla innych osób) podczas ich zbierania lub przesyłania. Wyżej wymienione koordynaty będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem Internetu. Koordynaty nie będą zachowywane.

Michelin przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

 

Pliki cookies

 

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Michelin gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Michelin w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Michelin jest międzynarodowym koncernem posiadającym bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Michelin może przesyłać Państwa dane osobowe wewnątrz Grupy Michelin lub do jej zewnętrznych partnerów mających siedziby za granicą.

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych na świecie nie jest ujednolicony, nie przesyłamy Państwa danych osobowych do firm należących do Grupy Michelin i/lub przedsiębiorstw osób trzecich mających siedziby poza Unią Europejską, jeżeli nie oferują one takiego samego lub porównywalnego do Michelin poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

W przypadku transferu danych wewnątrz Michelin, koncern przyjął wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCRs) w celu uregulowania transferu danych osobowych z Unii Europejskiej. Aby zapoznać się z treścią wiążących reguł korporacyjnych, należy kliknąć na „BCRs".

Transfery danych do firm spoza Grupy Michelin są regulowane umowami, aby zagwarantować poziom ochrony danych osobowych podobny poziomu ochrony w Państwa kraju.

Usługi interaktywne

Niektóre strony internetowe Michelin zawierają funkcje interaktywne, takie jak czaty, fora itp. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Zarejestrowani użytkownicy usług interaktywnych mogą mieć dostęp do informacji podanych przy rejestracji oraz mają prawo do ich modyfikacji lub usunięcia informacji w każdym momencie.

 

Osoby nieletnie

 

Ogólnie, internetowe strony Michelin nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

 

Linki do stron osób trzecich

 

Internetowe strony Michelin mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Michelin nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

 

Znak towarowy i uwagi dotyczące praw autorskich

 

Więcej informacji znajduje się Warunkach użytkowania.

 

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

 

Poprawki

 

Polityka prywatności obowiązuje od 18-10-2010. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.