POLITYKA DOTYCZACA COOKIES

W jaki sposób firma Michelin wykorzystuje pliki cookie?

 

1. Czym są pliki cookie?

Plik cookie to plik tekstowy lub element oprogramowania, w którym zapisywane są informacje związane z przeglądaniem strony internetowej za pomocą urządzenia końcowego użytkownika. Zarządzanie plikami cookie odbywa się z poziomu przeglądarki. Czasem pliki te posiadają unikalny, losowo wygenerowany numer. Pliki cookie mogą być odczytywane, modyfikowane i kasowane.

 

2. Dlaczego firma Michelin wykorzystuje pliki cookie?

Firma Michelin stale podejmuje kroki na rzecz usprawnienia swoich serwisów internetowych oraz zaoferowania użytkownikom lepszej jakości usług. W związku z tym firma Michelin wykorzystuje różne rodzaje plików cookie, które opisano poniżej. Zapisanie na urządzeniu końcowym użytkownika niektórych z nich wymaga uzyskania wcześniejszej zgody (pliki cookie zawierające treści reklamowe).

 

3. W jaki sposób firma Michelin informuje użytkowników o wykorzystywanych plikach cookie?

Odwiedzając po raz pierwszy dany serwis internetowy firmy Michelin, kliknij łącze „Dowiedz się więcej”, aby przejść do strony zawierającej wszelkie informacje na temat plików cookie, które są w nim wykorzystywane.
W każdym przypadku użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie. Pliki cookie można odrzucić, zmodyfikować lub usunąć.

 

4. W jaki sposób mogę odrzucić i/lub usunąć pliki cookie?

Pliki cookie można usunąć na dwa sposoby.


Pierwszy sposób pozwala na skorzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia sprawdzenie, jakie pliki cookie zostały zainstalowane na komputerze oraz usunięcie pojedynczych lub wszystkich takich plików.

 

  • Przeglądarka Safari (Apple): wybierz zakładkę „Prywatność” w menu „Preferencje”, a następnie przejdź do obszaru „Pliki cookie i inne dane witryn”;
  • Przeglądarka Google Chrome: wybierz zakładkę „Prywatność” w menu „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia treści” i „Wszystkie pliki cookie i dane witryn”;
  • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: wybierz menu „Narzędzia”, a następnie zakładki „Opcje internetowe”, „Ogólne”, „Historia przeglądania”, „Ustawienia”, okno „Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii” i „Wyświetl pliki”;
  • Przeglądarka Mozilla Firefox: wybierz menu „Narzędzia”, a następnie zakładki „Opcje”, „Prywatność” i „usunąć pojedyncze ciasteczka”.

Drugim ze sposobów jest ręczne usunięcie plików cookie, postępując w następujący sposób:

 

  • Przejdź do katalogu Windows na dysku C:\
  • Otwórz katalog o nazwie „Temporary Internet Files” i zaznacz wszystkie pliki (kombinacja klawiszy CTRL + A)
  • Wybierz opcję „Usuń”

Ponadto możliwe jest także skonfigurowanie przeglądarki internetowej tak, aby blokowała instalację plików cookie lub wyświetlała odpowiednie ostrzeżenie. Sposób konfiguracji różni się w zależności od przeglądarki. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w zakładce poświęconej pomocy w przeglądarce internetowej. Konfiguracja ustawień przeglądarki przeprowadzana jest niezależnie na każdym urządzeniu końcowym, które jest wykorzystywane do wyświetlania serwisów internetowych firmy Michelin.

Usunięcie lub zablokowanie plików cookie wykorzystywanych w serwisach internetowych firmy Michelin we Francji może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do tych stron.

 

5. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje firma Michelin?

Pliki cookie dzielą się na pliki cookie sesji, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika wyłącznie w czasie przeglądania strony internetowej, a także trwałe pliki cookie, które przechowywane są w pamięci przez dłuższy okres określony przez stronę internetową lub wg ustawień przeglądarki. Istnieją różne rodzaje plików cookie, które można przyporządkować do trzech grup.

 

- Pliki cookie, których wyłącznym celem jest umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej

Wyłącznym celem wymaganych plików cookie jest umożliwienie lub ułatwienie komunikacji elektronicznej. Są one niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Ich zablokowanie prowadzi do istotnych utrudnień związanych z przeglądaniem strony internetowej lub braku dostępu do oferowanych usług. Tego rodzaju pliki cookie nie przechowują informacji o użytkowniku po zakończeniu przeglądania strony internetowej. Umożliwiają one np. identyfikację urządzeń końcowych w celu przekierowania połączenia, określenie pakietów danych w celu przesłania ich w odpowiedniej kolejności, wykrycie błędów transferu danych lub utraty danych.
Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia usługi komunikacyjnej i wymagają wyraźnej zgody użytkownika. Pliki te umożliwiają użytkownikowi dostęp do określonych usług oferowanych za pośrednictwem strony. W przypadku ich usunięcia zapewnienie dostępu do usług nie jest możliwe. Funkcjonalne pliki cookie mogą gromadzić informacje o charakterze poufnym. Informacje te mogą być przechowywane po zakończeniu wizyty na stronie i przekazywane naszym partnerom wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do określonych usług. Do funkcjonalnych plików cookie zalicza się także pliki, które zapamiętują preferencje użytkownika (np. wybór języka), pliki cookie sesji (które umożliwiają identyfikację użytkownika przeglądającego kilka podstron w ramach serwisu i które przechowują dane wyłącznie w czasie odwiedzin na stronie) oraz pliki, które umożliwiają korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym.

 

- Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie umożliwiają identyfikację użytkownika podczas kolejnych odwiedzin na stronie internetowej. Tego rodzaju pliki przechowują wyłącznie identyfikator użytkownika (unikalny dla każdego pliku cookie) i nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową. Zapisują one informacje o odwiedzonych stronach, czas odwiedzin i komunikaty o błędach. Pomagają także usprawnić funkcjonowanie serwisów internetowych firmy Michelin.
Analityczne pliki cookie mogą być instalowane i zarządzane przez partnerów firmy, ale Michelin ogranicza ich wykorzystanie do celów prowadzenia wnioskowanej analizy statystycznej.

- Pliki cookie służące do dopasowywania treści reklamowych i śledzenia użytkowników serwisów społecznościowych w wyniku kliknięcia przycisku udostępniania treści.

 

Pliki cookie służące do dopasowywania treści reklamowych i śledzenia użytkowników serwisów społecznościowych umożliwiają osobom trzecim dostarczanie usług (głównie reklamowych) i zwiększenie ich efektywności. Pliki te pozwalają zapamiętać serwisy i strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mogą one również gromadzić informacje o charakterze poufnym. Dotyczy to przede wszystkim adresu IP urządzenia końcowego użytkownika. Gromadzone w ten sposób informacje mogą być udostępniane osobom trzecim.

Dotyczy to np. plików cookie, które umożliwiają reklamodawcom oferowanie reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Preferencje te są określane na podstawie stron odwiedzanych w ramach serwisów internetowych firmy Michelin. Pliki te pozwalają także ograniczyć powtarzalność danych reklam. Zapisywanie tego rodzaju plików cookie na urządzeniu użytkownika wymaga uzyskania jego wcześniejszej zgody. W takim przypadku na pierwszej stronie serwisu wyświetlona zostanie prośba o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

 

Firma Michelin i dostawcy zewnętrzni (np. Google) wykorzystują własne pliki cookie oraz pliki cookie firm trzecich w celu uzyskiwania informacji, optymalizacji i udostępniania danych dotyczących wizyt na stronie. Zarówno firma Michelin, jak i dostawcy zewnętrzni korzystają z obu rodzajów plików cookie, aby określić zależność pomiędzy zarejestrowanymi odwiedzinami na stronie a liczbą wyświetleń reklam, innym wykorzystaniem usług reklamowych oraz zależności pomiędzy liczbą wyświetleń reklam a usługami reklamowymi. Ponadto firma Michelin oraz dostawcy zewnętrzni wykorzystują oba rodzaje plików cookie w celu określenia preferencji użytkownika oraz uzyskania danych demograficznych, które pozwalają na dopasowanie treści reklamowych.

Firma Michelin korzysta również z wtyczek społecznościowych (zwanych dalej wtyczkami) takich serwisów jak Facebook, LinkedIn i YouTube.


Podczas wizyty w serwisie internetowym firmy Michelin wtyczki te nie są domyślnie aktywne. Oznacza to, że nie przesyłają żadnych informacji do serwisów społecznościowych, o ile użytkownik nie podejmie w tym celu odpowiednich działań. Aby korzystanie z wtyczek było możliwe, użytkownik musi aktywować je za pomocą kliknięcia. Wtyczki pozostają aktywne do czasu ich zdezaktywowania lub usunięcia odpowiednich plików cookie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdują się w części poświęconej plikom cookie. Po dokonaniu aktywacji system nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Następnie treści są bezpośrednio przesyłane przez serwis społecznościowy do przeglądarki internetowej. Serwisy społecznościowe są zintegrowane z odwiedzaną stroną.

 

W wyniku aktywacji wtyczki odpowiedni serwis społecznościowy otrzymuje możliwość gromadzenia danych niezależnie od tego, czy wtyczka jest wykorzystywana, czy też nie. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym, serwis ten jest w stanie przyporządkować wizytę na stronie internetowej do konta użytkownika w tym serwisie. Odwiedzenie innych stron internetowych firmy Michelin nie będzie powiązane z portalem społecznościowym, o ile użytkownik nie aktywuje wtyczki również na tych stronach.
Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym i nie życzy sobie, aby informacje gromadzone podczas wizyty na stronach internetowych firmy Michelin były powiązane ze wspomnianym serwisem, konieczne jest wylogowanie się z portalu społecznościowego przed aktywacją wtyczki.

 

Należy pamiętać, że firma Michelin nie ma wpływu na ilość informacji gromadzonych przez serwisy społecznościowe za pośrednictwem wspomnianych wtyczek. Aby dowiedzieć się, w jakim celu oraz jaką ilość danych gromadzą serwisy społecznościowe; zapoznać się ze sposobem przetwarzania i wykorzystania tych danych; a także dowiedzieć się, jakie prawa i opcje ustawień przysługują użytkownikowi w celu ochrony swej prywatności, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ochrony danych publikowanych przez odpowiednie serwisy społecznościowe.

 

Strona internetowa firmy Michelin wykorzystuje wtyczki następujących serwisów społecznościowych:

  • serwis facebook.com obsługiwany przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone (zwany dalej serwisem Facebook). Lista i opis wtyczek wykorzystywanych w serwisie Facebook znajduje się pod adresem: http://www.developers.facebook.com/plugins. Szczegółowe informacje na temat polityki serwisu Facebook w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php
  •  

Wtyczki serwisu Facebook można zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki takich jak Facebook Blocker.